Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

GEOMETRICKÝ PLÁN

- Geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia

je podkladom na kolaudáciu stavby a zápis stavby do katastra

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby
rieši situáciu, ak je potrebné do katastra zapísať neskolaudovanú stavbu, hlavne v prípade úverovania,podklad k europrojektom atď.

Geometrický plán na rozdelenie pozemku 
vyhotovuje sa v prípade potreby oddelenia časti pozemku, napr.odpredaj

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena
takýmto geometrickým plánom sa stanovuje rozsah tiarch a povinností vlastníka pozemku, hlavne umožnenie prechodu, uloženie inžinierskych sieti atď

Geometrický plán na vyňatie z LPF a PPF
vyhotovuje sa v prípade potreby oddelenia časti  pozemku za účelom vyňatia z LPF alebo PPF, vačšinou na výstavbu

Geometrický plán na určenie vlastníckeho práva k pozemkom
slúži na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, spravidla z registra E KN do C KN